• Продажби на отсрочено плащане?
  • Износ без риск?
  • Насъбрани вземания?
  • Проблемни длъжници?
  • Нужда от финансиране?
  • Гаранции по обществени поръчки?

Продукти и услуги

Ние сме застрахователен брокер, специализиран в областта на кредитно застраховане, застраховане на гаранции и услуги по управление на кредитния риск

  • Кредитно застраховане Застраховката покрива риск от неплащане и фалит на Вашите контрагенти
  • Застраховка гаранции Служи за обезпечаване на гаранции за изпълнение и гаранции за авансово плащане по обществени поръчки.
  • Кредитен риск Услугите ни по управление на кредитен риск включват кредитни доклади и събиране на вземания.

За нас

Си Ай Би ООД е създадена през 2011 като екип от специалисти с дългодишен опит в кредитното застраховане и управлението на кредитен риск. Нашите услуги се ползват с доверието както на мултинационални компании, така и на водещи български фирми, които управляват вземанията си чрез нас и се предпазват от загуби при неплащане или фалит. Ние предоставяме полици на специализирани застрахователни компании като Atradius, Coface, Euler Hermes, БАЕЗ, Армеец и CertAacig, нaшата експертиза дава информация и рейтинг за надеждността на партньори с които търгувате на отложено плащане, както и най-адекватните услуги при събиране на вече възникнали просрочени вземания. Като член на международната асоциация на кредитните брокери CREDEA, ние предоставяме на нашите клиенти първокласно партньорско обслуване в целия свят.

Партньори

Контакти